CV

DOŚWIADCZENIE

Czerwiec 2012

Strefa Kibica Warszawa, grafik (dla ATM System)

Od marca 2012 – obecnie

Grafiki dla orange.pl – promo TV
okazjonalne prace graficzne dla Orange, orange.pl, The Story

Październik 2010 – październik 2011

Grafika telewizyjna i motiongraphics dla informacji sportowych
w telewizji OrangeSport i OrangeSportInfo.

Luty 2011 – październik 2011, dodatkowo

Grafik w portalu orange.pl

Maj 2009 – luty 2011, praca dodatkowa

Animator, Studio Miniatur Filmowych w Warszawie.

Marzec 2009 – wrzesień 2010

Freelancer (www.pracownia3.pl), wizualizacje architektoniczne, grafika 3d; współpraca z:

Studio S3
4DECO Jacek Gburczyk
Agencja Artystyczna Nr 1 spółka z o.o.
Limeta Paweł Masłowski
Krynica Design Studio Sp. z o. o.
Od lutego 2008 – luty 2009 (dodatkowo)

Montaż, animatiki, motiongraphic, authoring DVD w CutCut/Gutenberg On Line.

Od stycznia 2006 – kwiecień 2007

Wizualizacje i animacje, grafik 3d;
agencja Reklamowa Inwestycji Budowlanych GSZ Studio, Warszawa.

Od sierpnia 2004 do stycznia 2006

Wizualizacje i animacji, grafik 3d;
agencja Reklamowa Inwestycji Budowlanych FAMA, Warszawa.

Przed sierpniem 2004:

Wizualizacje projektów architektonicznych oraz projektów sztuki użytkowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Compositing, motion graphics and video editing:
After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator;
FinalCut, Motion (Mac).
Znajomość digital compositing-u.
Wszystkie narzędzia dla wizualizcji architektonicznych:
3dsmax + VRay + additions, CAD, Photoshop.
Duże doświadczenie w wizualizacji skomplikowanych projektów.
Animacja, ToonBoom style:
Animate PRO.
Specjalsta w Photoshop, After Effects, Illustrator.
Prezentacja moich prac na stronie:
adamkowal.info
wizualizacje architektoniczne:
pracownia3.pl

EXPERIENCE

June 2012

Fanzone Warsaw, graphic designer (for ATM System)

Od march 2012 – currently

Graphics for promo TV – orange.pl, Orange TV Barker channel
artwork for Orange, orange.pl, The Story

October 2010 – October 2011

Broadcast graphic and motiongraphic for sport news in OrangeSport and OrangeSportInfo TV; full-time job.

Additionally from February 2011 – October 2011

Graphic in orange.pl web portal.

May 2010 to February 2011

Animator, cartoons style, Studio Miniatur Filmowych, Warsaw.

March 2009 to September 2010

Freelancer (www.pracownia3.pl), part-time jobs, cooperation with:

Studio S3
4DECO Jacek Gburczyk
Agencja Artystyczna Nr 1 Ltd.
Limeta Paweł Masłowski
Krynica Design Studio Ltd.
February 2008 to February 2009, (additionally)

Editing, animatics, motiongraphic, DVD authoring in CutCut/Gutenberg On Line advertising agency.

January 2006 to April 2007

Visualizations and animations, 3D graphics;
GSZ Studio, Warsaw, advertising agency and services for real estate market.

August 2004 to January 2006

Visualizations and animations, 3D graphics;
FAMA, Warsaw, advertising agency specializes in real estate industry.

Before August 2004:

Visualizations of architectonic projects and industrial design projects.

SKILLS:

Compositing, motion graphics and video editing:
After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator;
FinalCut, Motion (Mac).
Knowledge of digital compositing.
All tools needed for architectural visualization:
3dsmax + VRay + additions, CAD, Photoshop.
Great experience in visualizations of complex projects.
Animation, ToonBoom style:
Animate PRO.
Specialist in Photoshop, After Effects, Illustrator.
Presentation of my work on web site:
adamkowal.info
architectural visualisation:
pracownia3.pl

Adam Kowal
+48 696 820 802

adam@adamkowal.info

adamkowal.info